/ Иргэн таны төлөө / Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх /
Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12