/ Иргэн таны төлөө / Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх /
  Мэдээлэл байхгүй байна.
Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12