/ Иргэн таны төлөө / Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр /
Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12