/ Бидний тухай / Зорилго / Зорилго

Зорилго

Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс нь цагдаагийн байгууллагад харьяалагдсан гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг тогтоох, гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилготой.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12