/ Шинэ мэдээ мэдээлэл / Цаг үе нөхцөл байдал / Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газраас “АНГЛИ ХЭЛ-30 ХОРОМ” аяны нээлтийг хийлээ

Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газраас “АНГЛИ ХЭЛ-30 ХОРОМ” аяны нээлтийг хийлээ

Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газраас Цагдаагийн ерөнхий газраас ирүүлсэн ажлын чиглэлийн дагуу алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, бие даан суралцуулах, гадаадад суралцах, сургалтад хамруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “Англи хэл-30 хором” аяны нээлтийн үйл ажиллагааг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан байна.

Аяны хүрээнд 11 төрлийн ажил, арга хэмжээ зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган, алба хаагчдад танилцуулж, “Англи хэл хэрхэн хурдан хугацаанд сурах вэ ?” богино хэмжээний видео бичлэг үзүүлж, бие даан суралцах дэвтрийг алба хаагчдад өгч ажиллалаа.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12