/ Иргэн таны төлөө / Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх / ЖОЛООЧ ТА АНХААР!!!

ЖОЛООЧ ТА АНХААР!!!

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12