/ Иргэн таны төлөө / Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / АНХААР!! Цахим орчинд хүчирхийлэл агуулсан контент тараахыг хориглоно.

АНХААР!! Цахим орчинд хүчирхийлэл агуулсан контент тараахыг хориглоно.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12