/ Шинэ мэдээ мэдээлэл / Шинээр хийж буй ажлын талаар / Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "НЭГ ХОРОМ" арга хэмжээ зохион байгуулна.

Хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "НЭГ ХОРОМ" арга хэмжээ зохион байгуулна.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12