/ Иргэн таны төлөө / Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / Цахим хэрэглээнд анхаар!

Цахим хэрэглээнд анхаар!

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12