/ Иргэн таны төлөө / Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / Цахим хэрэглээнд анхаар!

Цахим хэрэглээнд анхаар!

#Бурууд нvд хурц. #Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 16.8 дугаар зүйл “Хүүхдэд садар самууныг сурталчлах, уруу татах” гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан #hacktman1.all.mn, #anime.all.mn вэб сайтуудын үйл ажиллагааг зогсоож, холбогдох шалгалтын ажиллагаа явагдаж байна.

Эдгээр вэб сайтууд нь #садар самуун агууламж бүхий #контентийг ямар нэг хяналтгүйгээр интернэт орчинд түгээж, уг үйлдэлд #насанд хүрээгүй иргэд уруу татагдсан байж болзошгүй нөхцөл байдал тогтоогдсон.

Цаашид эцэг, эх, асран хамгаалагч нар #хүүхдийнхээ интернэт хэрэглээнд тавих хяналтаа дээшлүүлэх шаардлагатайг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна !

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12