/ Иргэн таны төлөө / Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх / Осол гарах шалтгаан

Осол гарах шалтгаан

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12