/ Иргэн таны төлөө / Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр / Эвий дээ хөөрхий!

Эвий дээ хөөрхий!

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12