/ / Архи- олон өвчин эмгэгийн шалтгаан мөн.

Архи- олон өвчин эмгэгийн шалтгаан мөн.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12