/ / ОЛОН УДААГИЙН ҮЙЛДЭЛТ ГЭМТ ЭТГЭЭДИЙГ БАРИВЧИЛЛАА

ОЛОН УДААГИЙН ҮЙЛДЭЛТ ГЭМТ ЭТГЭЭДИЙГ БАРИВЧИЛЛАА

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12