/ / ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫГ ХҮЧИРХИЙЛСЭН ЭТГЭЭДИЙГ ИЛРҮҮЛЭН ШАЛГАЖ БАЙНА...

ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫГ ХҮЧИРХИЙЛСЭН ЭТГЭЭДИЙГ ИЛРҮҮЛЭН ШАЛГАЖ БАЙНА...

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12