/ / UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН

UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН

Монгол Улсад интернэт хэрэглэгчдийн тоо, хамрах хүрээ өргөжиж байгаатай холбогдуулан түүнийг даган гарах сөрөг үзэгдэл, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон үзүүлэлт өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байна. 

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, энэ чиглэлээр иргэд, олон нийтийн эрх зүйн болон мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим орчны зохистой хэрэглээг дэмжих, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр цагдаагийн байгууллагаас явуулж буй ажил, арга хэмжээг олон нийтэд таниулах зорилгоор "UNFRIEND хөдөлгөөн" нэгдсэн арга хэмжээг энэ оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулагдана. 

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12