/ / Зөв ба буруу

Зөв ба буруу

Дүрмээ биелүүлж, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцоцгооё...

Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 2018 аян

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12