/ Шинэ мэдээ мэдээлэл / Цаг үе нөхцөл байдал / Хүн та энэ ертөнцөд ГАНЦХАН ХУВЬ

Хүн та энэ ертөнцөд ГАНЦХАН ХУВЬ

www.youtube.com/watch?v=sV76Mq7zxO8

#Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл 2020 аян

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12