/ Иргэн таны төлөө / Зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх / ОРОН НУТГИЙН ЗАМ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

ОРОН НУТГИЙН ЗАМ-ХӨДӨЛГӨӨНИЙ СОЁЛ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12