/ Иргэн таны төлөө / Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / АНХААРАЛ БОЛГООМЖЛОЛ ХЭЗЭЭ Ч ХЭНД Ч ИЛҮҮДЭХГҮЙ

АНХААРАЛ БОЛГООМЖЛОЛ ХЭЗЭЭ Ч ХЭНД Ч ИЛҮҮДЭХГҮЙ

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12