/ Иргэн таны төлөө / Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / 21 нас хүрээгүй хүн согтууруулах ундаа хэрэглэх хүнийг уруу татаж согтууруулах ундаа уулгахыг хориглоно

21 нас хүрээгүй хүн согтууруулах ундаа хэрэглэх хүнийг уруу татаж согтууруулах ундаа уулгахыг хориглоно

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12