/ Иргэн таны төлөө / Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр / Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12