• UNFRIEND ХӨДӨЛГӨӨН
  • “ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН ЯВУУЛЖ БАЙНА
Мэдээ оруулаагүй байна
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12